2013-09-23 Setkání s Vladimírem Kiseljovem, jedním z vítìzù projektu e-moc-e 2013